BOHEMATIC

Graphic Sutnar

Lion Brown

Jednotlivé modely řady GRAPHIC SUTNAR jsou pojmenovány podle souboru návrhů hraček, které Ladislav Sutnar vytvořil pro výstavu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze v r. 1930. Jeho avantgardní pojetí exotických zvířátek na kolečkách vyvolalo velký ohlas mezi poučenou veřejností, ale u výrobců hraček návrhy zájem nevzbudily. Zvířátka se tak dochovala pouze v podobě prototypů představených na výstavě. Abychom poctili tento Sutnarův odvážný a originální počin, rozhodli jsme se jeden z modelů pojmenovaných podle hraček nabídnout jako limitovanou edici dvanácti kusů. Volba padla na lvíčka – český národní symbol. Hnědý reliéfní číselník s efektem slunce je doplněn oranžovou sekundovou ručkou, na jejímž konci je silueta hřívy inspirovaná Sutnarovou hračkou.

Nerezové pouzdro této limitované edice je v dvoubarevném provedení díky kombinaci tryskaného povrchu a povrchové úpravy vybraných částí technologií PVD. Hodinky jsou dodávány s ručně šitými koženými řemínky v zelené a béžové barvě.

The individual models in the GRAPHIC SUTNAR collection are named after a group of toy animals designed by Ladislav Sutnar in 1930 for an exhibition at the Museum of Applied Arts in Prague. The enlightened public loved his avantgarde rendition of exotic animals on wheels but the designs failed to garner interest among toy manufacturers. The toys never made it into production and the exhibits remained in the collections of the museum. To applaud Sutnar’s brave and original designs we decided to present one of the watch models as a limited edition of twelve pieces. We chose the lion – the Czech national symbol.

The stainless steel case of this watch is bicoloured thanks to two finishing technologies – glass bead blasting and PVD. The watch comes with two hand-sewn leather straps – green and brown.

První model hodinek série GRAPHIC, která připomíná to nejlepší z historie i současnosti českého grafického designu, vzdává poctu Ladislavu Sutnarovi. Tento avantgardní umělec dosáhl světového věhlasu a jeho díla patří k základům soudobé vizuální komunikace, designu a typografie. Uvedení hodinek GRAPHIC modelem Sutnar rezonuje s celkovou filozofií této série. Dominantou hodinek je velký reliéfní číselník, kterému sekunduje subtilní pouzdro s decentními nožkami. Detaily číselníku, tvar ruček i design korunky nesou typické prvky Sutnarovy tvorby vycházející z přísných kritérií geometrických tvarů a elegantní modernistické typografie. Mechanický kalibr s ručním nátahem byl zvolen s ohledem na elegantně společenský charakter tohoto modelu. Na pomyslné diagonále víka nalezneme malý průhled na setrvačku. Také ručně šitý kožený pásek má čistou formu, zdůrazněnou prošitím.

Plzeňský rodák Ladislav Sutnar, narozený v roce 1897, patří k nejvýznamnějším postavám české meziválečné moderny a k významným osobnostem amerického a světového užitého umění a designu. Je obtížné najít oblast výtvarného umění, ve které by nedosáhl úspěchu a jíž by zároveň neotevřel nové obzory.

Životem i dílem se zřetelně vine linie pedagogického působení. Sutnarova grafická tvorba vyniká kontrastem, přehledným členěním informací, koncepční prací. Typickým rysem byla diagonální kompozice, dekorativní funkční prvky, geometrické tvary, typografie.

„Dobrý vizuální design musí chtít širokou veřejnost povznést a učit ji rozpoznávat kvalitu.“

The first timepiece in the GRAPHIC series is a reminder of the best of Czech graphic design past and present and pays tribute to avant-garde designer Ladislav Sutnar. He has attained global fame, and his work forms one of the fundamentals of contemporary visual communication, design, and typography. Launching the watches with the Sutnar mark resonates with the overall philosophy of this series. The dominant feature of the timepiece is a large dial with embossed elements, complemented by a discreet case with unobtrusive lugs. The details of the dial, the shape of the hands, and the design of the crown echo typical aspects of Sutnar’s work, based on the strict criteria of geometric patterns and elegant modernist typography. A hand-wound movement was selected, in line with the formal nature of this watch. You can see a small aperture on an imaginary diagonal across the watch back, affording a glimpse of the balance spring. In addition, the hand-sewn leather strap has a clean-cut look, emphasized by the stitching.

Born in Plzeň in 1897, Ladislav Sutnar is one of the leading figures of Czech interwar design and played a key role in American and global applied art and design. It is hard to find an area of the applied arts in which he has not achieved success or broken new ground.

His activity as a teacher is a clear theme running through his life and output. Sutnar's graphic work is distinguished by contrast, clear division of information, and conceptual work. Typical elements of his work included diagonal composition, decorative functional elements, geometric forms, and typography.

“Good visual design aspires to uplift the public to an expert design level.”

Usage and CARE

BOHEMATIC
Your BOHEMATIC timepiece requires some care and attention.

It is therefore very useful to have some basic information about it. If you have any questions or need any advice, we would be happy to help you. Just call us on +420 702 293 509 or send an e-mail to servis(at)bohematic.cz.

Wind-up

Use the crown, which is attached to the case. Wind up your watching by turning the crown outwards and stopping when you feel resistance.

Setting the date and time

Pull out the crown to the second position and turn it so that the hands rotate clockwise until the date changes. At this point, the hands should be in the 12 o’clock (midnight) position. Next, turn the crown to set the hour and minute hands until you set the current time. Push the crown back in.

Pull out the crown to the first position and flip it to the date. Turn the crown inwards so that the date disc wheel starts to rotate. Then, set the current date.

Do not set the date if the hands are between 10 pm and 2 am. Doing so may damage the mechanism. First set the time and then the date.

Push the crown back in. Your watch is now ready to use.

Water resistance

Special sealing and the design of the case help protect your watch against water. Thus, you can wash your hands, get wet, or even go for a swim without damaging your watch. However, be careful if you are diving under water because you risk incurring damage that is not covered by the warranty. The leather strap is not resistant to water, which damages it. Water resistance is temporary and can be impaired by improper handling of your watch. If it is in frequent contact with water, we recommend carrying out regular resealing and pressure testing.

Caring for your watch

The watch does not have any special care requirements. A soft cloth is sufficient for cleaning. To ensure that your watch functions properly, do not expose it to magnetic fields or large temperature differences. Mechanical damage, for example caused by a fall, can damage the mechanism, and the case surface and strap, or impair water resistance. The warranty does not cover defects caused by mechanical damage.

Servicing

From time to time, your timepiece should be adjusted and inspected. Once every two years, entrust your watch to our experts, who will check the water resistance and the workings of the movement.

Warranty

Manufacturing or hidden defects are covered by a 24-month warranty that runs from the date of purchase. We can extend it to 48 months, subject to servicing, carried out by our specialists before the end of the 24th month from the date of purchase. The review is free, and we will contact you about it at the appropriate time.