BOHEMATIC

Graphic Sutnar

Tapir White

První model hodinek série GRAPHIC, která připomíná to nejlepší z historie i současnosti českého grafického designu, vzdává poctu Ladislavu Sutnarovi. Tento avantgardní umělec dosáhl světového věhlasu a jeho díla patří k základům soudobé vizuální komunikace, designu a typografie. Uvedení hodinek GRAPHIC modelem Sutnar rezonuje s celkovou filozofií této série. Dominantou hodinek je velký reliéfní číselník, kterému sekunduje subtilní pouzdro s decentními nožkami. Detaily číselníku, tvar ruček i design korunky nesou typické prvky Sutnarovy tvorby vycházející z přísných kritérií geometrických tvarů a elegantní modernistické typografie. Mechanický kalibr s ručním nátahem byl zvolen s ohledem na elegantně společenský charakter tohoto modelu. Na pomyslné diagonále víka nalezneme malý průhled na setrvačku. Také ručně šitý kožený pásek má čistou formu, zdůrazněnou prošitím.

Plzeňský rodák Ladislav Sutnar, narozený v roce 1897, patří k nejvýznamnějším postavám české meziválečné moderny a k významným osobnostem amerického a světového užitého umění a designu. Je obtížné najít oblast výtvarného umění, ve které by nedosáhl úspěchu a jíž by zároveň neotevřel nové obzory.

Životem i dílem se zřetelně vine linie pedagogického působení. Sutnarova grafická tvorba vyniká kontrastem, přehledným členěním informací, koncepční prací. Typickým rysem byla diagonální kompozice, dekorativní funkční prvky, geometrické tvary, typografie.

„Dobrý vizuální design musí chtít širokou veřejnost povznést a učit ji rozpoznávat kvalitu.“

The first timepiece in the GRAPHIC series is a reminder of the best of Czech graphic design past and present and pays tribute to avant-garde designer Ladislav Sutnar. He has attained global fame, and his work forms one of the fundamentals of contemporary visual communication, design, and typography. Launching the watches with the Sutnar mark resonates with the overall philosophy of this series. The dominant feature of the timepiece is a large dial with embossed elements, complemented by a discreet case with unobtrusive lugs. The details of the dial, the shape of the hands, and the design of the crown echo typical aspects of Sutnar’s work, based on the strict criteria of geometric patterns and elegant modernist typography. A hand-wound movement was selected, in line with the formal nature of this watch. You can see a small aperture on an imaginary diagonal across the watch back, affording a glimpse of the balance spring. In addition, the hand-sewn leather strap has a clean-cut look, emphasized by the stitching.

Born in Plzeň in 1897, Ladislav Sutnar is one of the leading figures of Czech interwar design and played a key role in American and global applied art and design. It is hard to find an area of the applied arts in which he has not achieved success or broken new ground.

His activity as a teacher is a clear theme running through his life and output. Sutnar's graphic work is distinguished by contrast, clear division of information, and conceptual work. Typical elements of his work included diagonal composition, decorative functional elements, geometric forms, and typography.

“Good visual design aspires to uplift the public to an expert design level.”

JAK PEČOVAT O HODINKY

BOHEMATIC
Vaše hodinky BOHEMATIC vyžadují trochu péče a je dobré o nich pár drobností znát.

V případě potřeby rádi poradíme a pomůžeme, zavolejte nám na telefonní číslo +420 702 293 509, nebo napište na adresu servis@bohematic.cz.

NÁTAH

V pozici korunky u pouzdra natahujte své hodinky otáčením korunky od sebe, dokud neucítíte lehký odpor.

Nastavení času a data

Korunku vytáhněte do druhé polohy. Otáčejte korunkou směrem od sebe tak, aby se ručky otáčely po směru hodin, dokud nepřeskočí datum. V tuto chvíli ukazují vaše hodinky půlnoc. Dále otáčejte korunkou ve směru hodinových ruček, dokud nenastavíte aktuální čas. Korunku zasuňte.

Vytažením korunky do první polohy nastavíte rychloposuvem datum. Korunku otáčejte směrem k sobě tak, aby se datumový věnec začal otáčet a nastavte aktuální datum.

Nenastavujte datum, pokud se ručky nachází mezi 22. hodinou večer a 2. hodinou ráno. Mohlo by dojít k poškození strojku. Nejprve posuňte čas, až potom nastavujte datum.

Zasuňte korunku. Vaše hodinky jsou nyní připraveny k používání.

VODOTĚSNOST

Speciální těsnění a konstrukce pouzdra chrání hodinky před vodou. Můžete si umýt ruce, zmoknout, dokonce si jít i zaplavat, aniž byste hodinkám ublížili. Pozor však při potápění, tady už hrozí poškození, na které se nevztahuje záruka. Koženému řemínku voda nesvědčí a poškozuje ho. Vodotěsnost je časově omezená vlastnost, která může být narušena nesprávným zacházením. Při častém kontaktu s vodou, doporučujeme provádět pravidelné zkoušky vodotěsnosti a přetěsnění.

PÉČE

Hodinky nevyžadují náročnou péči. K vyčištění postačí jemný hadřík. Pro správný chod nevystavujte hodinky magnetickému poli nebo velkým teplotním rozdílům. Mechanické poškození, například následkem pádu, může zničit strojek i povrch pouzdra a řemínku či snížit vodotěsnost. Na vady vzniklé v důsledku mechanického poškození se záruka nevztahuje.

ÚDRŽBA

Čas od času i hodinky potřebují seřídit a zkontrolovat. Svěřte své hodinky jednou za dva roky našim odborníkům, kteří ověří vodotěsnost a zkontrolují chod strojku.

ZÁRUKA

Na výrobní či skryté vady se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data pořízení. Záruku Vám prodloužíme na 48 měsíců. Prodloužená záruka je podmíněna provedením servisní kontroly našimi odborníky před uplynutím 24. měsíce od data pořízení. Kontrola je zdarma, ve správný čas Vás budeme kontaktovat a požádáme o její provedení.